Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Podpůrné věže MK pro vysoké zatížení

Nejúnosnější podpůrné věže pro inženýrské stavby. Jednou z hlavních předností systému MK je, že z mála komponentů lze vytvořit více konfigurací podpůrných konstrukcí. Rychlá a bezpečná montáž na stavbě.
Nejúnosnější podpůrné věže pro inženýrské stavby. Jednou z hlavních předností systému MK je, že z mála komponentů lze vytvořit více konfigurací podpůrných konstrukcí. Rychlá a bezpečná montáž na stavbě.

Podpůrné věže MK jsou konstrukce pro vysoké zatížení, převážně používané v odvětví inženýrských staveb.

Podpůrné věže MK zaručují bezpečnost na staveništi díky plošinám, zábradlí a schodišti, které může být instalováno kdekoliv na nosné věži.

 • Velikost modulů: 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5 a 3 m (ve všech kombinacích).
 • Možné konfigurace podpěr:
  • Podpůrné věže MK-360: Vysoce únosná podpůrná věž, která snese zatížení 250 – 360 kN na stojku.  Optimalizováno pro použití podpůrného portálu pro příhradové nosníky, stejně tak jako podpora pro těžké ocelové profily.
  • Podpůrné věže MK-150:  Nosnost v rozmezí 100 – 150 kN. Tato podpůrná věž je lehčí než MK-360 a je převážně používána pro podepření nízkých nosníků a stropů, prefabrikovaných nosníků a dá se na místě kombinovat s dalšími typy podpěr.
  • Podepření stojkou MK: Založené na prvcích podpůrných věží MK-360 a MK-150. Limity zatížení stojky jsou určené vzepřením MK nosníku a podmínkami ukotvení základny. Používá se hlavně pro podepření nosníků a stropů v opěrných zónách, ale také v případech kdy podpůrná plocha v základně je příliš malá pro stavbu věže.
 • Rychlá a bezpečná montáž přímo na staveništi.
 • Vysoce všestranný modulární systém pro různé konfigurace podpěr.
 • Nastavitelný jako samostatné nebo spojené věže.
 • Relativně malý počet dílů s téměř neomezenou možností kombinací.
 • Nezávislé stavitelné hlavy pro překonání výškových rozdílů.
 • Rychlé a bezpečné spojování jednotlivých prvků.
 • Základnu věže lze ukotvit k zemi a tak zvýšit její nosnost.
 • Různé možnosti odbedňování zdola nebo shora:
  • Odbedňování s hydraulickým zvedákem zdola a shora.
  • Odbedňování klínem zdola a shora.
  • Odbedňování shora pomocí stavitelných hlav.
 • Systém ochrany před větrem se připojuje na věže a optimalizuje řešení.
 • Záruka bezpečnosti: pracovní plošiny a zábradlí ve všech částech věže. Přístupové žebříky mezi věžemi.