Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Spalovna odpadů, Konin, Polsko

Snížení nákladů a celý proces je automatický
Díky možnosti opětovného využití prvků systému ORMA při stavbě různých budov v areálu dosáhl klient významné úspory – a to jak finanční, tak časové.

Popis

Nová velkokapacitní spalovna odpadu byla vybudována v polském městě Konin. Kapacita zařízení je až 94.000 tun směsného komunálního odpadu ročně. Technologie navíc generuje teplo, takže není zapotřebí žádný další zdroj.

Řešení ULMA

Největší stavbou v areálu je zásobník. Je zapuštěn 12 m pod zem a jeho celková výška činí 45 m. Pro počáteční betonáž základové desky byly použity lehké panely COMAIN.

U nejnižší části budovy – stěn vysokých 2,65 m – byly použity jednostranné nosníky SMK a stropní bednění ENKOFORM V-100 o výšce 2,70 m. Mezitím byly pomocí 3,5 m x 4,8 m dlouhých šplhacích konzol budovány vyšší stěny – k tomu bylo využito prvkové bednění ORMA vysoké 5,4 m. Tento systém, který je vysoce efektivní jak z hlediska ceny, tak času, byl následně použit pro stavbu stěn dalších budov.

Stropy průmyslových objektů vyžadují těžké podpůrné systémy. V tomto případě se jednalo o systémy MK a T-60, které dosáhly výšky až 18 m.

U tohoto typu projektů je naprosto nezbytné zajistit bezpečnost před zahájením, v průběhu, i po skončení stavby. Plošiny KSP, navržené speciálně pro práci ve stísněných prostorách, byly využity pro stavbu nouzového schodiště o výšce 45 m. Tento systém dokáže podepřít jakýkoli typ bednění a je vybaven mechanismem, který výrazně urychluje sestavování.

V rámci tohoto projektu se realizovalo mnoho věcí simultánně. To s sebou nevyhnutelně neslo řadu střetů, které vyžadovaly specializovaná řešení. Například podpěry pro bednění, použité na hlavici pilíře a na střechu, znemožňovaly sestavení jakékoli další kovové konstrukce. ULMA tedy navrhla systém s využitím 11,5 m vysokých podpěr MK-360 kombinovaných se čtyřmi 2,5 m vysokými nosníky MK na jednom konci, čímž vznikl volný prostor o světlé výšce 12,5 m. Pro lepší rozložení zátěže stropu mezi 4 věže byly napříč přes nosníky MK uchyceny zpevňující profily.