Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Uspokojujeme potřeby našich zákazníků bez ohrožení zdrojů pro budoucí generace

1 - Poslání

Potřeba odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí je zakotvena v našem POSLÁNÍ.

„…Udržitelné podnikání, které je atraktivní a společensky odpovědné.“

2 - Analýza životního cyklu

Hledáme ekologické výhody ve všech našich procesech: v přepravě, skladování, manipulaci, použití a údržbě, opětovném používání, atd.

3 - Výroba a design produktu

Jak naše výrobky, tak výrobní postupy nesou certifikaci podle Mezinárodní normy pro systémy environmentálního managementu ISO 14001.

4 - Suroviny

Používáme převážně recyklovanou ocel a dřevo z lesů s certifikací PEFC a FSCTM.

5 - Technické studie

Provádíme je s nižší spotřebou materiálů na každý projekt. Využíváme nástrojů BIM, které nám pomáhají optimalizovat zdroje a snižovat dopad na životní prostředí.

6 - Politika oběhového hospodářství

Naše výrobky jsou dostupné v široké škále k zapůjčení po dobu výstavby. Navrhujeme je tak, aby vydržely a sloužily co nejdéle.

7 - Recyklovatelné výrobky

Jsou z 98 % opakovaně použitelné a maximálně recyklovatelné díky tomu, že jsou vyrobeny z inertních materiálů.

8 - Spolupráce s našimi zákazníky

Našim zákazníkům pomáháme splňovat požadavky environmentálního managementu: BREEAM, LEED, atd.