Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Podpůrná konstrukce MK prokazuje svou vysokou nosnost na stavbě závodu na zpracování odpadu v Pavii v Itálii

05.03.2021
Společnost ULMA poskytovala komplexní technickou podporu a přispěla ke snížení nákladů a k vysoké úrovni kvality a bezpečnosti při výstavbě projektu na získávání energie z odpadu, který společnost A2A realizuje v italské Pavii.

Přeměna odpadu na energii tvoří poslední fázi cyklu odpadového hospodářství. Tento proces probíhá ve vysoce účinných zařízeních s inovativními systémy zpracování emisí a nabízí významné environmentální výhody; přispívá totiž k zachování zdrojů a omezení potřeby skládkování nerecyklovatelného materiálu.

V tomto závodě bude ročně zpracováno zhruba 230000 tun materiálu, z něhož 99 % se bude spalovat, čímž se získá 200 000 MW elektrické energie oproti současným 40 000 MW. 

Jako první byl dokončen zásobník odpadu, bílá betonová stavba o rozměrech 30 x 50 m, tloušťkou stěny 80 cm a výškou 40 m.

Na podepření šest metrů silného příčného nosníku ve výšce 21 m, který nese násypku zásobující velké turbíny závodu, byly použity podpůrné věže MK. Kvůli značné tloušťce a hmotnosti nosníku bylo nutné použít věže MK pro vysoké zatížení, které byly díky své velikosti a flexibilitě konfigurace velmi účinné. 

Podpůrná konstrukce MK je jedna z nejlepších podpůrných konstrukcí určených pro velké zatížení, jaké jsou ve stavebnictví k dispozici. Má únosnost 830 – 1 200 kN/m, sestává z několika komponent a nabízí možnost mnoha konfigurací. Sestavení probíhalo na místě rychle, bezpečně a od začátku do konce za stálého dohledu techniků společnosti ULMA. Věže byly usazovány na místo pomocí jeřábů a po použití je bylo možné odstranit a rozebrat jen s využitím kol vestavěných do jejich základen.

Na různá podlaží a interní dělící prvky byly použity hliníkové věže ALUPROP. S jejich pomocí byly odlity metr tlusté desky ve výšce 21 m.

Stěny, které dosáhnou celkové výšky 40 m, spolu s opěrnými pilíři, byly postaveny s pomocí stěnového rámového bednění ORMA osazeného na šplhavých konzolách BMK zakotvených do betonu, který již byl odlit.

Po obvodu pracovní plochy bylo postaveno lešení BRIO a výstupové věže BRIO, poskytující úplný a bezpečný přístup za účelem osazení ocelové výztuže. 

Kvůli zajištění bezpečnosti při odlévání stropů byly k překrytí mezery nad nižším podlažím použity pracovní plošiny s příčníky MK. 

ULMA splňuje ty nejpřísnější požadavky projektů tohoto typu: snižování nákladů a zároveň poskytování řešení, která jsou vysoce kvalitní i bezpečná.