Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Ústřední čístírna odpadních vod, Praha, Česká republika

Profesionální přístup a vysoká produktivita
Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze na ploše 400 000 m² a spotřebou betonu cca 500 000 m³.

Popis

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) byla uvedena do provozu v roce 1966. Ve své době patřila k největším v Evropě, avšak brzy přestávala plnit zvyšující se požadavky na kvalitu vyčištěné vody. Z tohoto důvodu byly nejdříve v 80. a pak znovu v 90. letech minulého století na ÚČOV provedeny významné rekonstrukce a dostavby některých nových objektů. V tomto posledním projektu v letech 2016 – 2017 se jednalo o kompletní generální rekonstrukci stávající čistírny na Císařském ostrově a přidání samostatné čistírny – Nová vodní linka a čerpací stanice. Nová vodní linka pracuje na mechanicko- chemicko-biologickém principu. Stavba je nejvýznamnější vodohospodářskou stavbou na území ČR. Stavba je kompletně zakryta zelenou střechou včetně parkových úprav a vybavena dezodorizací zápachu a moderními technologiemi zajišťuje vyšší účinnost čištění odpadních vod, zejména při odstraňování dusíku a fosforu.

Projekt byl rozdělen na dvě části, které zaujímaly plochu 400 000 m2 a bylo spotřebováno cca 500 000 m3 betonu. Nová zavedená technologie uvedla zařízení do souladu s Evropskými emisními směrnicemi. Rekonstruovaná stará čistírna provádí 40% čištění vody a nová linka je zodpovědná za zbývajících 60%. 

Řešení ULMA

Celá stavba nové části ÚČOV byla rozdělena na 4 stavební objekty: SO 04, SO06, SO09 a SO10. Velikost těchto objektů, nejen do velikosti, ale i složitosti příslušných operací, vyžadovala, aby byly považovány za nezávislé projekty, z nichž každý měl svého vlastního stavbyvedoucího, který koordinoval práci na pracovišti. 

ULMA tým zajistil předmontované systémy, čímž ušetřil čas montáže na místě. Tyto systémy zůstaly na staveništi po celou dobu výstavby. ULMA nabízí předmontážní služby jako způsob, jak klientům snížit náklady a zvýšit ziskovost svých projektů.

Samotná velikost tohoto projektu, nemluvě o různorodosti požadovaných řešení, vyžadovala specifické řešení pro každý stavební objekt.

Systém MK – ENKOFORM VMK pro vertikální stavby a ENKOFORM HMK pro horizontální stavby byl využit v mnoha případech. Jako stěnové bednění byl použit systém ORMA, kdy stěny měřily více než 12m.

Úzká a stálá spolupráce mezi zákazníkem a týmem ULMA CZ byla rozhodující pro dokončení projektu v souladu se stanovenými kritérii a lhůtami. Komplexní řešení společnosti ULMA zahrnovalo průběžné hodnocení projektu na místě. Specializovaní technici byli přítomni při dodávkách materiálu, montážích  systémů a dalších kritických operacích.

Velmi důležitou součástí tohoto projektu byly samozřejmě bezpečnostní aspekty. Společnost ULMA prokázala svoji schopnost zaručit bezpečnost během celého procesu stavby zajištěním všech požadovaných bezpečnostních systémů.

Více informací o jednotlivých stavebních objektech naleznete níže: 

SO04

SO06

SO09

SO10

Rozměry

87 m x 122 m x 9 m

275 m x 115 m x 11,5 m 

1140 m x 118 m x 14 m 

53 m x 60 m x 12 m

Použité produkty ULMA

NEVI, BRIO, ORMA, EP, ALUPROP, ENKOFLEX, MK, T-60

NEVI, BRIO, ALUPROP, MK 

NEVI, BRIO, ALUPROP, MK

NEVI, BRIO, ALUPROP, EP,  ENKOFLEX, MK, T-60

Výška stěn

+ 8 m 

+ 10,5 m 

+ 8 m 

+ 12 m

Náročnost

2400 m² stěnového bednění

2200 m² stropního bednění

4950 m² stěnového bednění

1900 m² stropního bednění

2750 m² stěnového bednění

2200 m² stropního bednění

1800 m² stěnového bednění

4000 m² stropního bednění