Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Most M117, Pardubice, Česká republika

Rekonstrukce mostu o dvacetí polích a celkové délce 425 m
Rekonstrukce mostu o dvacetí polích a celkové délce 425 m.

Popis

Nosná konstrukce mostu před rekonstrukcí byla tvořena KA nosníky uloženými na monolitických pilířích se stativy. Z důvodu plánovaného využívání mostu musela být původní konstrukce nahrazena spojitou monolitickou deskou přes tři pole ve dvou částech mostu vždy o délce cca 45m. V těchto částech došlo i k nahrazení pilířů. Těch bylo nově vybudováno osm.

To vše bylo realizováno, až na krátké výluky a uzavírky, za provozu železničního koridoru Praha – Česká Třebova a silnice I/36, nad kterou vznikala právě nová nosná konstrukce.

Rekonstrukce mostu mimo nových nosných konstrukcí zahrnovala i sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, výměnu ložisek, výměnu izolace a odvodnění, rekonstrukci obou předpolí a instalaci nových prefabrikovaných říms.

Řešení ULMA

ULMA dodává bednění spodní stavby, nosné konstrukce a lešení.

Pilíře byly řešeny systémem ORMA. Pro bednění stativ byla použita na místě sestavená forma ze systému MECCANO + OMEGA, která stála na podpůrné věži T60.

Podpůrná konstrukce byla ze systému BRIO.

Pro sanaci a výměnu ložisek bylo take použito lešení BRIO.