Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Přesypaný dálniční most SO 204 ve velkém svahu

03.05.2021
Jedná se o přesypaný dálniční šikmý most, jehož konstrukci tvoří monolitická železobetonová kruhová klenba.

Skládá se celkem z osmi dilatačních celků. Nosná konstrukce je navržena ve sklonu 8,0 %.

Spodní stavba je tvořena dvěma železobetonovými základovými pasy, do kterých jsou vetknuty vrtané piloty o průměru 1 180 mm. Do pasů jsou vetknuty stěny opěr a následně i kruhová klenba.

Délka přemostění je 17,56 m, délka mostu 23,27 m a délka nosné konstrukce 19,41 m. Šířka mostu činí potom 102,16 m. Výškový rozdíl portálových částí mostu je tedy přes 8 m. Délka betonážních celků 2 až 7 je 12 m, délka krajních (portálových) celků 15,86 m (vlevo ve směru staničení), respektive 13,93 m vpravo.

ULMA CZ realizuje podpůrné a bednicí systémy pro 1 dilatační jednotku.

ULMA dodává bednění spodní stavby a podpůrné konstrukce.

Spodní stavba byla řešena systémem ORMA.

Nosná konstrukce byla řešena jako posuvná skruž v podobě tunelového vozíku. Formu oblouku, která byla navržena ze systémů MECCANO + OMEGA, sestavil zákazník na stavbě.