Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Čístírna odpadních vod Jedovnice, Jedovnice, Česká republika

Vysoká variabilita systémů pomohla dodržení termínů
Voda v CHKO Moravský kras je čistější díky výstavbě ČOV v Jedovnicích s kapacitou 7 000 obyvatel.

Popis

Nově postavená čistírna odpadních vod v Jedovnicích na Blanensku nahradila dosavadní už nevyhovující ČOV. Čistírna pokrývá oblast, kde žije cca 7 000 obyvatel, přitékají zde odpadní vody z pěti obcí ležících v Moravském krasu - Jedovnice, Rudice,  Vilémovice, Senetářov a Krasová. Výstavbou nové ČOV se zlepšilo životní prostředí v okolí dotčených obcí  a v CHKO Moravský kras.

Řešení ULMA

Na výstavbě ČOV v Jedovnicích se nejvíce podílela produktová řada stěnového bednění ORMA a MIDIPLUS ROUND. Rychlé odbedňování díky velkoformátovým jednotkám rámového systému ORMA umožnilo rychleji otáčet bednění na dané etapy výstavby, a tím bezpečně dokončit projekt v požadovaném termínu. Železobetonové zdi nádrží byly navrženy na výšku cca 7m a střední stěny komor navíc se zaobleným začelením. Betonáž středních dělicích zdí se podařilo zrealizovat na jeden záběr díky vysoké variabilitě produktů ULMA. Zde se konkrétně jednalo o konektorové spojení CLR pilířových forem a bednících panelů ORMA, za účelem docílení požadovaného půlkruhového zakončení. O vnější obloukové stěny se postaral systém MIDIPLUS ROUND. Pro bednění doplňujících konstrukcí bylo použito rámového věžového podepření T-60. Pro vyvazování armatury a obsluhu systémů dopomohlo modulové lešení BRIO.