Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Závod na zpracování čpavku a močoviny, Bolívie

Neustálá komunikace a spolupráce se zákazníkem zaručila maximálně efektivní využití dodaného materiálu a naprostou bezpečnost v průběhu celého projektu.

Popis

Výstavba nového závodu na zpracování čpavku a močoviny představovala historicky největší investici v dějinách Bolívie. Je to obří stavba, která by měla kompletně pokrýt potřebu hnojiv v celé zemi.

Závod by měl dosáhnout ročního objemu 756.000 tun zpracovaných surovin, které jsou nezbytné pro vyšší výnosy zemědělských plodin, obnovu a zvýšení produktivity vyčerpané půdy.

Řešení ULMA

Projekt tohoto rozsahu vyžaduje technologicky propracované produkty, spolehlivé dodávky materiálu a reakční kapacitu schopnou uspokojit potřeby zákazníka. Zde bylo využito obrovské množství vybavení; v polovině projektu jeho objem přesáhl 1.400 tun. Tento materiál byl ve druhé etapě realizace znovu využit pro různé menší stavby.

V situaci, kdy se tým musel vypořádat s tunami potrubí a kovových struktur, byla specializovaná řešení prakticky nevyhnutelná. ULMA dodala několik řešení pro montáž a instalaci potrubních a strojních systémů a také řešení pro zvedání a transport materiálu.

Systém BRIO uplatnil v tomto projektu celou škálu svých možností: flexibilitu, se kterou se dokáže přizpůsobit jakékoli geometrii, stabilitu v potřebných aplikacích, a především spolehlivost a pevnost ve všech konfiguracích. Systém BRIO byl využit pro různé účely – jako pracovní plošiny, k podepření, jako zavěšené lešení tam, kde nebylo možné stavět na zemi. Uplatnila se i přístupová schodiště BRIO.

Stěny, sloupy a základové prvky pro konstrukci chladicí věže s povrchovou plochou více než 1.870 m2 byly postaveny s využitím modulárního bednění COMAIN. Průměrná výška podlahy 16.40 m si vyžádala modulární a plně nastavitelný systém podpěr BRIO. Stropní systém ENKOFLEX byl využit jako bednění pro betonáž 0,20 m silných stropů.