Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Vápenka Pachachaca, Junin, Peru

V podmínkách přísných časových rozvrhů, nepříznivého počasí a všech myslitelných komplikací, které přináší práce ve vysoké nadmořské výšce, zaručila ULMA pečlivé plánování a řízení projektu spolu s dodávkou produktů nejvyšší kvality.

Popis

Záměrem projektu bylo výrazně zvýšit výrobní kapacitu závodu, který dnes každý den dodává více než 950 tun nehašeného vápna pro cementárnu Toromocho.

Projekt byl rozdělen do dvou etap: předběžné konstrukce pece, a druhé fáze, která zahrnovala stavbu zásobovacích tunelů, sil a dalších staveb, včetně výstavby tří dalších pecí. Přes drsné počasí, panující v nadmořské výšce 4.000 m, probíhaly práce hladce a bez průtahů. S konečnými výsledky byl zákazník maximálně spokojen.

Řešení ULMA

Nejzajímavější řešení z celého projektu připadlo na sila. Kruhová struktura, zahrnující vertikální sloupy, vyžadovala bednící systém, který by se jejímu tvaru přizpůsobil bez jakýchkoli přechodů. Pro tento účel bylo vybráno bednění ENKOFORM VMK, které se dokáže adaptovat na jakoukoli geometrii.

Tým ULMA dohlížel na kompletní sestavení bednění a dodal perfektní výsledky. 

Při výstavbě sil byly využity i další systémy: NEVI pro základy o síle 1,75 m, konzoly ENKOFORM VMK a BMK pro kruhové stěny, pro límcový nosník bednění COMAIN, které se snadno přenáší v ruce, a systém BRIO pro podepření a konstrukci lešení.

Při stavbě návratového tunelu byl použit bednící systém COMAIN, se kterým se stavěly 4,10 m vysoké vertikální stěny, a dále ALUPROP pro podepření 0,75 m silných stropů. Tyto systémy byly využity také pro stavbu 3,60 m vysokých stěn pece.