Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Modernizace etylénové jednotky Slovnaft, Bratislava, Slovensko

Široké využití ULMA systémů ke spokojenosti zákazníka
Modernizace 15 výrobních objektů v oblasti zpracovatelského průmyslu.

Popis

Společnost Slovnaft se rozhodla zmodernizovat etylénovou jednotku, která zpracovává rafinérské plyny a benzín a výrábí z nich kromě jiného klíčovou surovinu potřebnou pro výrobu plastů – etylén. Celá rekonstrukce byla naplánována na roky 2018 až 2020. Celkové investice do modernizace přesáhnou 40 miliónů EUR.

Etylénová jednotka patří mezi nejdůležitější výrobní jednotky v rámci Slovnaftu. Rekonstrukce by měla přispět k zabezpečení spolehlivosti, zvýšení bezpečnosti z pohledu ochrany životního prostředí a snížení energetické náročnosti.

Řešení ULMA

Společnost ULMA spolupracovala po celou dobu rekonstrukce etylénové jednotky, při které se vybudovali například: následující objekty: Etylénový zásobník, potrubní most, zásobník metanolu, kabelový most, havarijní vana, požární nádrž, podzemní vodovody, revizní šachty, betonový kanál apodobně.

Stěny, sloupy, betonové kanály byly řešené ze systému ORMA 270 a 330.  Celkem bylo dodáno cca 600 m2.

Základové pásy, základové patky a rošky byly řešené pomocí systému MIDI 150 a 300, kdy bylo dodáno cca 400 m2 bednění.

Systém Enkoflex a EP Prop pomohl s řešením stropů, podest, průvlaků a překladů. Celkem bylo dodáno cca 1500 m2. Stropy vyšší než 5 m byly řešené z věží podpůrného systému T60.