Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Elektrárna Kozienice, Świerże Górne, Polsko

Snížení nákladů a nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti
Pro tuto kategorii staveb platí extrémně vysoké standardy kvality a bezpečnosti. V úspěchu tohoto projektu hrály klíčovou roli naše rozsáhlé zkušenosti.

Popis

Elektrárna Kozienice, která je v provozu již od roku 1972, je druhou největší, ale zato nejvýkonnější uhelnou elektrárnou v celém Polsku. Byla rozšiřována o novou výrobní jednotku, která zvýší výkon o 1.075 MW, což představuje nárůst národní produkce energie o téměř 5 %.

Řešení ULMA

Pro obrovskou kotelnu, měřící 87,1 x 63,35 m na šířku a vysokou mezi 3 až 6 metry bylo použito přes 20.000 m3 betonu v jediné betonáži. Plné základové stěny byly postaveny s využitím jednostranných prvků SMK sestavených z nosníků MK, které jsou kompatibilní se všemi ostatními typy stěnových bednění. V tomto případě padla volba na systém modulárního bednění ORMA. Tato fáze zahrnovala také 3,3 m vysoké kanály, které byly postaveny s využitím stejného jednostranného bednění.

V systému odsiřování spalin určila volbu nejvhodnějšího produktu sama geometrie každé ze struktur. Systém ORMA, vybraný pro svou všestrannost a minimální náklady jak na práci, tak na sestavení, byl použit k betonáži rovných stěn. Zakřivené stěny byly bedněny systémem BIRA, který obsahuje jednoduchý mechanismus pro nastavení libovolného zakřivení. Na stropy byl využit systém ENKOFLEX, který je stabilní a dobře se přizpůsobuje nepravidelným geometriím.

Kruhový nosník, sestavený z menších prefabrikovaných nosných dílců, byl osazen na chladicí věži ve výšce 13 m. Pro tento úkol bylo potřeba zajistit vhodné pracoviště. To se podařilo s pomocí systému MK, ze kterého byla vytvořena pracovní plošina o rozměrech 2,25 m x 2,65 m. Ta umožnila bezpečnou betonáž v prostoru mezi prefabrikovanými nosníky.

Součástí projektu je podzemní horkovodní potrubí o šířce 4 m a výšce 2,7 m, která vede od obvodu věže do jejího středu, kde dosahuje výšky 20 m. Stěny byly postaveny systémem ORMA, zastřešení pak pomocí stolového bednění VR ve dvou rozměrech: 150 cm x 270 cm a 150 cm x 360 cm. Se stoly se snadno manipulovalo a také se dokázaly přizpůsobit všem prostorovým požadavkům.