Přejít na obsah | Přejít na navigaci

DEZA - čístírna odpadních vod, Valašské Meziříčí , Česká republika

Vysoká variabilita systémů
Výstavba ČOV ve významném chemickém podniku, zpracovávající černouhelný dehet a surový benzol.

Popis

DEZA, a.s. je výrobcem aromatických uhlovodíků a dalších chemických látek s téměř 120letou tradicí. Rozsahem svého výrobního program patří mezi významné chemické podniky v koncernu Agrofert a take zaměstnavatele v regionu. Neustálou obnovou a modernizací používaných výrobních technologií se společnost snaží snižovat vliv výroby na životní prostředí. Součásní této modernizace bylo i vybudování čistírny odpadních vod přímo v areálu společnosti.

Řešení ULMA

Stavba čistírny průmyslových odpadních vod v areálu DEZA byla rozdělena celkem do 9 objektů. Mezi 2 nejzajímavější patří objekt SO407 (hranatá nádrž o rozměrech 65x13x6m) a objekt s ozn. SO408 (kruhová nádrž).

Pro stěny objektu SO407 jsme za pomocí naší technické kanceláře navrhli systémové rámové bednění ORMA. Vysoká variabilita stěnových panelů dovolila vytvořit sestavu bednění, která se následně aplikovala na po sobě jdoucí fáze betonáže. Výsledkem byl ucelený systém, díky kterému se podařilo bezpečně dodržet termíny výstavby.

Hranatá nádrž je doplněna o pochozí lávky a revizní chodníky. Došlo k prokřížení 2 systémů. Podpěrný systém tvořily věže systému T-60 a záklop prvky produktové řady vodorovného bednění ENKOFLEX.

Kruhový objekt SO408 o poloměru 7,5m, jež tvořily svislé obloukové stěny vysoké 6m, se bednil pomocí kruhového bednění MIDIPLUS ROUND. Díky pohyblivým žebrům systému MIDIPLUS ROUND lze jednoduchým způsobem nastavit poloměr zakřivení, a tím panely dokonale adaptovat na bedněný objekt.

Římsy na horním okraji ve výšce 6m byly opět řešeny za pomocí systému T-60 a ENKOFLEX. K obsluze bylo dodáno vysoce variabilní modulové lešení BRIO.