Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Věž Q22, Varšava, Polsko

Pro tuto výškovou budovu s proměnlivou geometrií jsme dodali řešení, využívající samošplhací systémy. Schopnost přizpůsobit se je jednou z našich silných stránek.

Popis

ULMA se téměř denně setkává se stále náročnějšími výzvami. Taková byla i stavba mrakodrapu Q22 v polské metropoli – 155 m vysoká věž byla dokončena za pouhých 20 měsíců. 

Jedná se o 47 podlažní kancelářskou budovu, pět podlaží je skryto pod zemí. Díky udržitelnému a úspornému architektonickému řešení získal tento projekt ocenění „BREEM Interim Excellent“ – získal nejvyšší počet bodů ze všech hodnocených staveb ve své kategorii v Polsku.

Řešení ULMA

ULMA našla řešení pro čtyři jádra budovy, z nichž každé má jiný průřez. Přesto se všechna realizovala stejnými samošplhacími systémy. Geometrie této budovy je nepravidelná, jádra 1-3 se od 40. patra mění, jádro 4 končí v 15. nadzemním podlaží.

Pro první dvě jádra byly použity standardní samošplhací plošiny ATR-P. Řešení zahrnovalo tři pracovní plošiny a nosnou strukturu s modulárním bedněním ORMA.

Třetí jádro, větší než ta ostatní, vyžadovalo čtvrtou pracovní plošinu v nižší části, aby bylo možné využít bednění pro příčné stěny připravené ve druhé fázi. U šplhacího systému byly využity teleskopické hlavice ATR-P s posuvnými vozíky ATR-B a ATR-N. S tímto samošplhacím systémem bylo možné vyzvednout bednící konstrukci 50 cm nad desku, stejně jako ji spustit ze stěny na jakoukoliv požadovanou vzdálenost.

U čtvrtého jádra byly použity šachtové plošiny KSP jako tradiční šplhací systém v interiéru a samošplhací systém bednění RKS v exteriéru. V průběhu zdvihání byly soustavy vedeny po stěně. Celý systém se osvědčil jako maximálně agilní, všestranný a bezpečný.

V projektech tohoto typu hraje naprosto zásadní roli ochrana pracujících osob před zraněním, pádem, i nepřízní počasí. Z toho důvodu byla budova po obvodu překryta 42 ochrannými panely. Použitý systém HWS zde znovu prokázal svoji schopnost snadno se přizpůsobit náročným požadavkům architektonického návrhu i okolnímu prostředí, posloužil jako sklad materiálu a dokonale se adaptoval na geometrii nepravidelných fasád a stropů.

Konzoly BMK a modulární bednění ORMA, sestavené na výšku tří podlaží s pracovními plošinami a obvodovým zábradlím, bylo využito při stavbě nakloněné stěny jedné části budovy, mezi patry 2 – 8. Nosníky se bednily systémem ORMA podepřeným konstrukcí ze systému BRIO.

ULMA vyvinula speciální nosnou strukturu také pro nádrž na vodu, umístěnou v 15. podlaží čtvrtého jádra. Tato struktura podepřela železobetonovou konstrukci, nesoucí rezervoár. Byla sestavena z osmi nosníků MK širokých 2,5 m a 8,2 m dlouhých. Do stěn je zapuštěna pomocí uzlů MK.