Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Sportovní hala, Kuřim, Česká republika

Efektivní jednoduché řešení
Zajímavá sportovní hala, která vyhovuje všem halovým míčovým sportům pro 304 sedících a 78 stojících diváků.

Popis

Z konstrukčního hlediska je budova navržena jako ocelový skelet, opláštěný tepelněizolačními sendvičovými panely tl. 200mm v kombinaci s hliníkovými okny zasklenými čirým tepelněizolačním dvojsklem. Nosnou konstrukcí haly tvoří ocelové velkorozponové příhradové vazníky s pravidelnou modulací. Podlaha je ve standardní skladbě - štěrkový zhutněný násyp, podkladní beton, hydroizolace, tepelná izolace, betonová mazanina a na ní speciální finální podlaha s umělým povrchem určeným pro sportovní haly.

Opěrné stěny směrem k terénu jsou železobetonové, příp. z prolévacích betonových tvárnic, bez omítky pouze opatřené malbou. Stropní konstrukce mezi nad suterénem servisní části haly je řešena jako deska z železobetonových prefabrikátů uložených na ocelových průvlacích primární nosné ocelové konstrukce. Podlahy tvoří betonová mazanina opatřená průmyslovou stěrkou. Příčky vyzdívané, pouze spárované a opatřené malbou.

Řešení ULMA

Technické oddělení společnosti ULMA navrhlo na stěny velkoformátové bednění ORMA. Toto řešení umožnilo dodavateli optimalizovat  postupy k efektivnímu vytvoření stěn v tomto projektu. ENKOFLEX a T60 byla další konstrukce, která vedla v tomto projektu k optimální výstavbě této sportovní haly.