Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Fotbalový stadion DAC, Dunajská Streda, Slovensko

Široká možnost využití ULMA systémů
Slovenský fotbalový klub má novou moderní arénu.

Popis

Nový fotbalový stadion FC DAC a jeho výstavba začala v roce 2016 a celý complex byl dokončený v roce 2018. Po dvouleté kompletní rekonstrukci fotbalového stadionu vyrostly namísto čtyřech samostatných tribun, čtyři spojené s kapacitou 12 700 míst na sezení. DAC arena splňuje předpisy UEFA pro stadiony čtvrté kategorie.

Řešení ULMA

Hlavní konstrukce tribun a hlavní budovy se skládá z prefabrikovaných železobetonových konstrukcí, konstrukce střechy fasády a druhotné konstrukce jsou navrhnuté z ocelových prvků. Délka stojanu C je 122,4 m a stojanu B je 82 m se šířkou 18,45 m. Na vytvoření globálního statického modelu jsme použili model Scia Engineer, kde byly vytvořené modely pro statickou konstrukci a kontrolu návrhu. Jako součást analýzy ve společnosti Scia Engineer jsme kromě normativních zatížení a účinků prověřili i dynamické účinky a požární odolnost. Poté jsme vytvořili podrobný návrh vyztužení betonových prvků a přezkoumali je vzhledem k hraničním hodnotám.

V 1. etapě projektu jsme zpracovávali realizační statiku a výrobní dokumentaci ocelových a prefabrikovaných konstrukcí.

Pro 2. etapu projektu byla zpracována realizační statika ocelových, prefabrikovaných a monolitických konstrukcí spolu s výrobní dokumentací pro ocel a prefabrikáty.

3. etapou byla realizační statika výrobní dokumentace ocelových a prefabrikovaných konstrukcí.

Stěny, sloupy, rampy a betonové kanály byly řešené ze systému Orma 270 a 330. Celkem bylo dodáno cca 800 m² bednění.

Základové pásy, patky a rošty byly řešené pomocí systému MIDI 150 a 300, kdy bylo dodáno cca 400 m2 bednění.

Stropy, mezipodesty, průvlaky a překlady byly řešeny systémem Enkoflex a EP Prop – celkem 2500 m². Stropy vyšší než 5m byly řešeny z věží podpůrného systému T60.