Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Obchodní centrum Galéria, Martin, Slovensko

Úspěšná výzva s důrazem na konečné provedení
Moderní nákupní a zábavný komplex vznikl asanací bývalého obchodního domu Prior v centru Martina.

Popis

Pro revitalizaci objektu se investor rozhodl vzhledem k lokalitě na hlavním náměstí. Cílem byla sanace existující budovy kromě části suterénu a výstavba plnohodnotné obchodní galerie odpovídající současné moderní koncepci maloobchodního prodeje. 

Spolu se stavbou byl řešený i městský prostor před hlavním vstupem, úpravou dopravního napojení se přesunuli parkovací plochy na střechu nového objektu. Nový objekt je jedinečným prvkem v centru města zejména svými rozměry. Výška objektu, výška hřebenů i hlavních říms koresponduje se svým okolím. Ztvárnění fasád odkazuje na klasickou skladbu městských objektů se štíty či římsami orientovanými do městského prostoru. 

Řešení ULMA

Budova je třípodlažný s půdorysem téměř 10 000 m2. Stavba byla rozdělena na 4 stavební objekty. Stavbu zajišťovali dvě stavební společnosti, kdy každá měla na starosti dva stavební objekty v jednom patře.

Bylo dodáno 8 sad sloupů systému Orma 270  na výšku 5,40 m. Později bylo dodáno ještě cca 700 m2 systému Orma 270 + 330. Součástí této dodávky bylo také bednění stěny a přístupové rampy k střešnímu parkovišti. Tyto stěny byly relizovány ve dvou horizontálních úrovních na zavěšených konzolách.

Stropy byly řešeny systémem ENKOFLEX, EP Prop 500 a F-Prop 600. V některých částech stavby, kde byla výška stropů vyšší než 6 m, bylo použito 160 ks věží podpůrného systému T-60. Dodávka stropů byla realizována v 8 krocích, vždy cca 800 m2 každých 10 dnů.

Bezpečnost byla velmi důležitou součástí tohoto projektu. Z tohoto důvodu byla budova opatřena schodišťovým systémem Brio včetně zábradlí při vstupu do jednotlivých pater a zábradlovými sloupky po celém obvodě stavby.

Přehled použitých systémů:

ORMA – 700 m2

MIDI – 200 m2

ENKOFLEX – 7 000 m2

Stojky 5 – 6 m – 6 000 ks

Podpěrný systém T-60 – 7 000 m3

Projekt Galéria Martin byl do té doby největší stavební zakázkou pro ULMA SK. Byla to výzva pro logistické, obchodní i technické oddělení s úspěšným koncem ke spokojenosti zákazníka.