Přejít na obsah | Přejít na navigaci

EXPO 2017 Megaproject, Astana, Kazachstan

ULMA byla přítomna na největší stavbě v Astaně
Největší a nejzkušenější stavební společnosti v Kazachstánu se podílejí na výstavbě nových staveb a modernizaci stávající infrastruktury.

Popis

V roce 2017 Astana hostila mezinárodní výstavu EXPO s heslem „Energie budoucnosti”. Výstavní komplex se rozkládá na 174 hektarech a skládal se ze 2 zón: výstavní zóna - s národními / tematickými pavilony a zábavními centry a servisní zóna - s ubytovacími, restauračními a konferenčními zařízeními. V Kazachstánu se podílejí na výstavbě nových straveb a modernizaci stávající infrastruktury největší a nejzkušenější firmy, mimo jiné i BI Group Construction. ULMA spolupracovala se subdodavateli této společnosti odpovědnými za provádění železobetonových prací ve vybraných pavilonech.

Řešení ULMA

Na staveniště bylo dodáno přes 2 500 m2 stěnového bednění PRIMO, 60 sad bednění PRIMO pro tvarování sloupů a 500 sad 6,5 m vysokých podpůrných věží.

Pro stavbu železobetonových podlahových desek nad podzemními úrovněmi pavilonu C byly betonové práce rozděleny na pracovní plochy o rozloze kolem 600 m2. Struktura podlahové desky se skládá z železobetonové desky o tloušťce 0,30 m, s vaznými trámy o výšce 1,0 m a rozpětí mezi sloupy do 8,5 m. Naše společnost dodala univerzální stěnové bednící panely PRIMO široké 1,2 m. To optimalizovalo pracovní dobu bednění a umožnilo stavbu sloupů bez použití vazných trámů procházejících  sloupy.

Pro stavbu stropů bylo navrženo nosníkové bednění ENKOFLEX. Horní rošt byl tvořen dřevěnými trámy VM, s rozestupy až 0,4 m.

Hlavní nosníky spodního roštu se skládaly ze dvou dřevěných nosníků VM, které usnadnily montážní práce díky jejich nízké hmotnosti.

Celé bednění bylo podepřeno pomocí podpůrných věží T-60. Volba tohoto bednění byla dána výškou podlahy 6,35 m.