Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Bytový dům Mokrá - Horákov, Česká Republika

Osvědčené systémy ULMA na BD Mokrá Horákov
Jednalo se o výstavbu řadového bytového domu s kapacitou 19 bytových jednotek.

Popis

Projekt se nachází v obci Mokrá – Horákov, která je asi 13 km severovýchodně od Brna. V této etapě výstavby se jednalo o výstavbu terasového bytového domu o kapacitě 19-ti bytových jednotek. 

Řešení ULMA

Účast společnosti ULMA na tomto stavebním projektu spočívala v nabídce komplexních řešení bednění a podpěr, spolu s nepřetržitou obchodní, technickou a logistickou pomocí během realizace výstavby.

Pro základové konstrukce a retenční nádrže byl z důvodu vysoké variability nasazen systém lehkého, ručního bednění LGW. Stěny byly realizovány za pomoci rámového stěnového bednění ORMA sestávajícího se z velkoformátových dílců, díky kterým bylo dosaženo kvalitní obrátkovosti a rychlého přesunu do dalších etap betonážních celků. Stěnový systém ORMA byl doplněn o prvkové bednění, které v kombinaci sloužilo jako pracovní a bezpečnostní podlaha výtahových šachet. ORMA byla také podpořena systémem šplhacích pochůzných konzol pro betonáže ve vyšších patrech objektu. Na bednění veškerých vodorovných konstrukcí se podílel systém ENKOFLEX, jímž byla vyřešena realizace stropních konstrukcí, průvlaků a ostatních monolitických překladů.