Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Metro Sao Paulo a Rio de Janeiro, Brazílie

Infrastruktura veřejné dopravy v Brazílii s ULMA
S cílem podpořit růst v zemi se brazilské orgány rozhodly zaměřit své investice na systém městské hromadné dopravy.

Popis

Jak v Sao Paulu, tak v Rio de Janeiru se jednalo o velké investice do městské dopravy a ULMA se ráda zhostila své role v tomto projektu. Výstavba rozsáhlé infrastruktury, zahrnující řadu samostatných velkých projektů, si vyžádala nemalé ekonomické závazky, které jsou však nezbytným předpokladem rozvoje země.

Řešení ULMA

Sao Paulo

Ve stanici Oscar Freire, jedné z pěti nově budovaných stanic metra, se s využitím bednění ENKOFORM VMK a SBF stavěla stěna vysoká 25 m. Oba systémy jsou konstruovány na zvládání extrémních tlaků při betonáži.

Systém ENKOFORM VMK se uplatnil také ve stanici Vila Sonia, kde bylo potřeba zajistit univerzální stavební řešení. Díky schopnosti adaptace na unikátní geometrii se podařilo dosáhnout povrchu špičkové kvality i při dodržení přísných časových limitů. Více než 70 sloupů, vysokých 8 m, bylo dokončeno ve dvou betonážích po 4 m segmentech.

Rio De Janeiro

Projekt zahrnoval rozšíření stávající stanice a vybudování dalších šesti stanic, které obslouží až 300.000 cestujících denně. Největší výzvou projektu byla stanice Jardim Oceânico, kde bylo nutno najít řešení, umožňující opětovné použití jak bednění, tak dočasných podpůrných konstrukcí. Podstatné úspory času a práce bylo dosaženo díky bednícím systémům ENKOFORM VMK a ORMA, stolům VR a hliníkovým podpěrám ALUPROP.

Jednostranné boční stěny o výšce 5,7 m byly postaveny s využitím nosníků ORMA a SMK, které se z jedné sekce na druhou přesunovaly na vozících bez nutnosti demontáže.

Středové nosné sloupy tunelu o výšce přes 5,5 m byly odlity v jediném kroku a díky použití bednění ENKOFORM VMK byly splněny veškeré požadavky projektu i bezchybný povrch monolitů. 

Strop se betonoval s pomocí stolů VR, podepřených stojkami ALUPROP. Toto řešení významně zvýšilo efektivitu práce díky horizontálnímu posunu na laterálním vozíku VR bez nutnosti demontáže modulu o celkové výšce 5,5 m a povrchové ploše 9 m².