Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Obnovení Mostu Vizcaya, Bilbao, Španělsko

Průmyslové umění ve výšce
Most Vizcaya, vyhlášený v roce 2006 organizací Unesco jako Světové dědictví, je symbolem průmyslové revoluce z konce devatenáctého století.

Popis

Most Vizcaya, vyhlášený organizací Unesco v roce 2006, je symbolem průmyslové revoluce z konce devatenáctého století. Je to nejstarší transportní most na světě.

ULMA provedla nejdůležitější renovaci posledních desetiletí. Projekt byl zahájen na konci roku 2010 barevnou úpravou ocelové konstrukce poté, co uživatelé a odborníci rozhodli o barvě.

Ocelový rám s kolejnicemi, ze kterých je gondola zavěšena, potřeboval po svém poškození během občanské války také opravu.

Řešení ULMA

Struktura byla kompletně opláštěna modulovým lešením BRIO. 800 tun materiálu bylo distribuováno na čtyřech 68 m vysokých věžích a vodorovném ocelovém rámu dlouhém 162 m. Lešení podpůrných věží bylo opřeno na zemi, zatímco vodorovná konstrukce byla zavěšena na příhradovém nosníku.

K usnadnění pohybu lidí a materiálu byl nainstalován stavební výtah.

Montáž byla prováděna ve fázích, počínaje věžemi 1 a 2 na břehu Las Arenas a jednou třetinou lešení pro vodorovnou konstrukci visící z příhradového nosníku.

Poté bylo postaveno lešení pro třetí a čtvrtou věž na břehu Portugalete a pro horizontální konstrukci, kterou čekal stejný proces zavěšení lešení na příhradovém nosníku. Tento proces byl zakončen vztyčením lešení pro ocelový rám mostu.

Konstrukce věží byla použita také pro montáž podpěrné plošiny stavebního výtahu. Tato plošina byla vyrobena z plošin umístěných na 5 m dlouhých můstcích ve výšce 7,5 m.