Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Hudson Yards, NYC, USA

Díky flexibilitě našich pracovních metod a vlastnostem systému ATR jsme při stavbě této 270 m vysoké věže dosáhli pětidenníc betonážních cyklů po 4,12 m vysokých segmentech.

Popis

ULMA sehrála klíčovou roli v největším rozvojovém plánu, který město New York realizovalo v posledních dvou desetiletích. Projekt ztělesňuje naši schopnost zhostit se těch největších a nejsložitějších staveb kdekoli na světě.

Mrakodrap, kterému se přezdívalo „Věž C“, měří přes 270 m a má 47 podlaží. Nabízí celkovou podlahovou plochu 157.935 m² a významné rozdíly mezi jednotlivými podlažími s cílem navodit dojem, že se stavba naklání nad městem. Namísto typické ocelové konstrukce, kterou má mnoho budov v tomto městě byl zde za hlavní stavební materiál zvolen beton.

Řešení ULMA

ULMA postavila jádro mrakodrapu, složené ze 4 výtahových šachet. Obvod jádra měří 38 m na 17 m. Použili jsme samošplhací systém ATR v kombinaci s modulárním bedněním MK a MEGAFOR, ze kterých jsme v našem skladu sestavili příslušné struktury.

Prvních šest podlaží má velkou světlou výšku. Jako dočasný doplněk samošplhací podpůrné struktury byl použit systém MK, což nám umožnilo realizovat betonáž až do výšky 8 m. Dvě kotvy uchycené ve stěně usnadnily šplhání – pro výstup celé sestavy postačily pouze dvě operace.

Modulární standardizované prvky MK se ze struktury snadno demontují a lze je použít znovu. Zde se tak stalo při stavbě zbývajících konvenčních podlaží více než 270 m vysoké budovy. Velká výkonnost našich pracovních postupů a řešení samotného systému umožnilo betonáž v pětidenních cyklech po 4,12 m segmentech.

Za zmínku stojí betonáž stropů – celý strop, vnější i vnitřní část, se musel betonovat naráz s částí jádra v příslušné výšce stropu. V dutině jádra byl ponechán otevřený prostor bez pracovních plošin tak, aby mohly být konzoly a šplhací kolejnice vztyčeny ihned po betonáži. Tento požadavek podmínil přítomnost čtyř různých asymetrických bednících struktur, u kterých bylo pravou výzvou vybalancovat rovnoměrné zatížení a podepření.

Na vrcholu stavby byla instalována plošina pro skladování a manipulaci s materiálem. Jako pracovní plocha sloužila obvodová část, uprostřed byl skladován materiál – bednění, armatury, atd. Toto nastavení urychlilo a zjednodušilo práci jeřábu a navíc zajistilo bezpečnost mezi plošinami na různých úrovních.