Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Brooklyn Point, New York, USA

458 luxusních bytů a přes 3 700 m² vnitřních a venkovních prostor občanské vybavenosti
Brooklyn Point je vice než 220 metrů vysoká věž s 68 podlažími. Klient si vybral ochranný obvodový štít HWS, který zajišťuje bezpečnost pracovníků při práci na výškových budovách.

Popis

Budova je navržená jako nejvyšší věž v Brooklynu. Brooklyn Point měří na výšku více než 220 metrů, skládá se ze 68 podlaží a bude také zahrnovat nejvyšší nekonečný bazén na západní polokouli. Spolu se 458 luxusními byty obsahuje budova také dalších více než 3 700 m2 venkovních a vnitřních veřejných zařízení. Brooklyn Point se stane první rezidenční nemovitostí na prodej v Citi Point Brooklyn a bude to největší budova v Brooklynu určená pro nakupování, návštěvu restaurací a zábavu.

Spolehlivý servis, efektivní a účinné produkty a neustálá podpora projektu na místě za pomoci inženýrů. To jsou důvody, proč se společnost ULMA mohla podílet na stavbě této krásné budovy  v Brooklynu.

Řešení ULMA

Společnost ULMA spolupracovala přímo se zákazníkem na poskytování komplexní podpory pro tento projekt, včetně technických řešení využívajících systémy bednění, podpůrné systémy a bezpečnostní závětrnné systémy. Inženýři zajistili podporu všech použitých produktů od začátku do konce stavby.

Začátek projektu spočíval ve vytvoření monolitických 6 metrů vysokých sloupů a stěn. Využity byly tvarovací panely ULMA MEGALITE o rozměrech 2,4 x 0,6 m a celkem bylo potřeba 1 486 m2 bednění k tvorbě a stavbě vnitřních i vnějších sloupů a stěn budovy.

K podepření specifických stropních desek a jiných nepravidelných tvarů desek byl použit adaptabilní podpůrný systém ULMA ENKOFLEX. Celkem ho bylo na tuto 68 podlažní budovu použito v průměru 1 020 m2 s výškou jednotlivých podlaží mezi 3 – 3,3. Rychlá montáž ENKOFLEXU umožnila zákazníkovi udržet si požadovaný betonový cyklus po dobu 3 dnů.

Kritickou částí návrhu budovy bylo jedno podlaží, které bylo vysoké 7,9 m. K podepření tohoto podlaží museli technici z ULMA navrhnout rozpětí mezi jednotlivými podpěrami na vzdálenost 4 – 5 metrů. K vyřešení tohoto konkrétního problému použila ULMA kombinaci MK nosníků (těžké ocelové “U” profily) a věže ALUPROP.

Sloupy a stěny v daném podlaží byly postaveny z panelů MEGALITE, které byly vyztuženy C6 profily ke zvýšení tuhosti.

Aby mohl zákazník dodržet harmonogram, byly některé panely předem smontovány již před odjezdem z ULMA, dodány na místo a téhož dne umístěny.

Ochranný obvodový štít HWS byl vybrán zákazníkem, aby chránil své pracovníky při provádění prací na staveništi. 36 jednotek systému HWS bylo navrženo tak, aby obklopovalo budovu a pokrývalo 4 a ½ podlaží budovy. Každá jednotka systému HWS obsahovala lávky pro přístup z konstrukce HWS do budovy. Ochranný obvodový štít byl umístěn jednoduše mezi okraje budovy a zdvihací zařízení.

Klient se rozhodl použít ochranný obvodový štít HWS, který se zaměřuje na bezpečnost pracovníků po obvodu. MEGALITE, panely pro bednění stěn a sloupů, a dřevěný nosníkový systém ENKOFLEX pro podepření výšek od 3 do 3,5 m.

Podmínky tohoto projektu vyžadovaly, aby klient mohl pracovat v cyklu „třídenní“ betonáže a odbednění. Použitím MEGALITE a ENKOFLEX bylo možné během tří dnů postavit a rozebrat bednění a podpěry, a celý závětrnný systém HWS bylo možné za jeden den přemístit pomocí hydraulických jednotek a dvou pracovníků ULMA.