Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Západní obchvat Sokolov – Svatava - Most, Sokolov, Česká republika

Rychlé a hladké řešení díky ULMA systémům
Most přes železniční trať a řeku Svatavu.

Popis

Obchvat Sokolov odvedl tranzitní dopravu dále od obydlených míst a zmírnil stávající intenzivní provoz v bezprostředním centru města. Součástí obchvatu je daný mostní objekt, který kříží silnici III/21029, železniční trať Sokolov – Svatava a řeku Svatavu.

Řešení ULMA

Společnost ULMA se podílela na stavbě uvedeného silničního mostu o 7 polích bedněním mostovky. Jednalo se o spřaženou železobetonovou desku konstantní výšky uloženou na ocelové nosníky. Spodní stavba má monolitické ŽB pilíře, ŽB opěry s rovnoběžnými křídly, založení je hlubinné na pilotách.

Horní vozík Meccano dodaný společností ULMA byl použit pro bednění železobetonové desky. Pod mostem nebyla tím pádem nutná žádná další konstrukce.

Pro usnadnění práce na betonové desce bylo bednění uloženo s použitím minimálního počtu spojovacích tyčí. Toto řešení zvýšilo rychlost výstavby a kvalitu finálního povrchu betonu, protože pracovníci mohli používat vibrační lištu.

  • Další technické údaje:
  • Délka přemostění: 295,5 m
  • Délka mostu: 310,4 m
  • Rozpětí: 37 + 45 + 45 + 45 + 45 + 45 + 36 m
  • Výška mostu nad temenem kolejnice: 6,56 m
  • Výška mostu nad vozovkou: 5,25 m
  • Stavební výška: 2,615 m
  • Volná šířka mostu: 12 m