Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Vysokorychlostní železniční síť, Španělsko

V podmínkách náročného kopcovitého terénu a přísných požadavků na výstavbu železnic jsme se spolehli na flexibilitu a univerzálnost našich bednících systémů.

Popis

S více než 2515 km se Španělsko stalo evropskou jedničkou a světovou dvojkou (hned po Číně) v pokrytí vysokorychlostními železnicemi. Úkolem bylo dokončit rozestavěné úseky a zrealizovat naplánované trasy spojující Katalánii a Baskicko s Francií. Zajímavostí je, že tyto dva regiony se nacházejí na opačných koncích hranice – na nejvýchodnějším a nejzápadnějším.

Vzhledem k omezením, daným maximálním sklonem a poloměrem zatáček je výběr tras pro tento typ dopravy extrémně rigidní. Pro překonání hornatého terénu tedy bylo nutno vybudovat řadu viaduktů a tunelů, a to na území všech regionů, jimiž železnice prochází.

Řešení ULMA

Pro výstavbu různých typů viaduktů bylo zvoleno bednění ENKOFORM – flexibilní systém, využívající standardní materiál, který se snadno přizpůsobí geometrické struktuře různých mostů.

Konstrukce mostovek byly podepřeny podpěrami o vysoké nosnosti, např. T-500, které byly součástí příhradového nosného systému, nebo těžkými
podpěrami tam, kde to terén dovoloval.

Pilíře se realizovaly s prvkovým bedněním ENKOFORM V-100, vyneseným na konzolách do požadované výšky.

Tunely budované v otevřené rýze se stavěly pomocí vozíků MK, což je lehký a flexibilní systém, který je pro tento typ projektů ideální.