Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Obchvat D6 Řevničov, Řevničov, Česká republika

Vysoká efektivita a produktivita
Dva mosty místo jednoho. Čas jsou peníze. Obchvat města Řevničov.

Popis

Obchvat kolem města Řevničov a Krušovice zlepší bezpečnost a plynulost tranzitní dopravy a sníží negativní dopad na místní životní prostředí. Stavba D6 Řevničov - obchvat zahrnuje nově vybudovanou dálnici mimo Řevničov, kudy prochází stávající silnice I/6. Délka obchvatu je 4 200 m. Obchvat zkracuje stávající trasu a umožňuje rychlý, bezpečný a nepřetržitý tranzitní  provoz v této oblasti.

Společnost ULMA CZ spolupracovala na objektu SO 2203.

Řešení ULMA

Vzhledem k nedostatku času a zrychlení celého procesu změnil klient pracovní postup tohoto projektu

z jednoho mostu ročně na dva mosty za méně než jeden rok. Navíc jsme museli zajistit kompletní montáž a demotáž veškerého materiálu.

Tým ULMA našel řešení břehu 2 x 181m (26 000 m3) mostu k plné spokojenosti našeho zákazníka.

  • Šířka nosné konstrukce – 13,65 m
  • Délka dvoutrámové nosné konstrukce – 181 m – 5 taktů
  • Pole:        
   • Levý most – 4 x 40 m, krajní pole 21 m
   • Pravý most – 4 x 40 m, krajní pole 21 m
  • Maximální výška pilíře – 12 m

Navrhované řešení je modifikováno a přizpůsobeno nárokům vyplývajícím z tvarových a technologických požadavků uvedené stavby. Z hlediska systémového řešení, byla podpěrná konstrukce zkombinována ze   systému Orthoplus a T-60  a starého armádního systému PIŽMO, který náš zákazník vlastní. Jako bednění  nosné konstrukce byly použity vozíky Meccano délky 42 m pro jednu etapu.

Bednění nosné konstrukce sestává z bednění vnitřních a vnějších bednících vozíků. Bednící vozíky byly navrženy ze standardních Meccano profilů, diagonály z profilů JA 60/60/4 a typových pojezdových kol. Šikmá spojení Meccano profilů byla provedena atypickými styčníky, které byly navrženy z profilů JA 120/60/4 a opatřeny ve výrobě otvory tak, aby konstrukce odpovídala zadané geometrii.

Bednící vozíky byly sestaveny o délce 3 m na ploše pro předmontáž a poté jeřábem osazeny na roznášecí rošt podpěrné konstrukce opatřený pochozí plochou z fošen min. tl. 50mm. V podélném směru se vozíky pro betonáž propojí pomocí CM SROVNÁVACÍCH LIŠT AD-100 a dvojice čepů M16.

Odbednění bylo provedeno spuštěním skruže o 100 mm a spuštěním odbedňovacích patek. Jeden z vnitřních vozíků je vždy opatřen odbedňovací sklápěcí plentou, která po sklopení zajistí prostor pro posun vozíku v příčném směru. Odbedňovací plenta je tvořena jednoduchým profilem MC120 vloženým mezi dvojici MC120 typické vazby na 4ks čepů M16. Na tomto profilu jsou připevněné dvě omegy s překližkou, která má seříznuté konce pro přednostní odbednění.

Vozíky byly vzájemně sepnuty pode dnem trámu a pod náběhem desky.

Dno trámu bylo tvořeno roštem primárních Meccano nosníků a sekundárních dřevěných nosníků H20. Dřevěné nosníky jsou připevněny k Meccanu pomocí MI Spojky TL20-MC120.

Podpěrná skruž Orthoplus a T-60 byla smontována ve svislé poloze již umístěná v pozici, dle geodetického zaměření. K délce jedné etapy 42 m bylo smontováno dalších 8 m k položení kabelů předpínací výztuže. Skruž bylo nutné montovat po svázaných celcích tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce i v montážním stavu. V úrovni hlavic prostorové skruže bylo provedeno kotvení k pilíři, případně k opěře. Jednotlivé sekce jsou vzájemně provázány lešeňovými trubkami a spojovány přes pevné a otočné spojky.