Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Most přes řeku Wislok, Rzeszów, Polsko

Samošplhací systém ATR umožňuje simultánní zvedání celého bednění bez použití jeřábu, a to bez ohledu na výšku pilíře.

Popis

S délkou 480 m je tento visutý most největší stavbou svého druhu v Podkarpatském regionu. Výška jediného železobetonového pilíře je 108,5 m.

Pilíř byl realizován ve 26 etapách: prvních 14 představovalo armování, další 3 pak konstrukce hlavice. V následujících 9 etapách se realizovala zavěšená sekce.

Řešení ULMA

V první fázi projektu byly betonovány základy ramen pilíře. K tomu bylo využito bednění ENKOFORM VMK. Struktury o výšce 14,5 m a o průřez tvaru T byly později využity jako základ pro instalaci samošplhacích systémů. Pro zajištění bezpečnosti pracovníků byl bednící systém osazen pracovními plošinami na čtyřech úrovních s možností vertikální komunikace.

Nohy pilíře jsou tvořeny nosníky o průřezu 5,75 m x 4,75 m s tloušťkou stěny 1,30 – 0,80 m. ULMA dodala dvě sady bednění upraveného speciálně pro samošplhací systém ATR-B, který umožnil simultánní zdvih celé struktury. Dvě sady panelů ENKOFORM, každý dlouhý 4,8 m a vysoký 4,5 m pracovaly v cyklech dlouhých jen 6 hodin.

Vnější bednění o hmotnosti více než 30 tun bylo podepřeno pouze čtyřmi konzolami ATR. Vozíky osazené na konzolách umožnily minimalizaci struktury bednění na pouhých 80 cm pro potřebu instalace ocelových výztuží a přesun bednění. Vnitřní část samošplhacího systému vážila 4 tuny a vyžadovala pouze dvě konzoly ATR. Díky tomu byla délka cyklů zkrácena ze sedmi dnů na tři.

Kvůli přítomnosti kotev lan byla zavěšená část pilíře zesílena ocelovým jádrem, vloženým dovnitř věže a spojeným se stěnou. Vnější bednění o váze více než 27 tun bylo instalováno na čtyřech samošplhacích konzolách ATR.