Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Most Estaiada, linka metra 4, Río de Janeiro, Brazílie

V Latinské Americe ještě nikdy předtím nebyl ke stavbě nakloněných pilířů závěsného lanového mostu použit samošplhací systém.

Popis

Nová infrastruktura, plánovaná v rámci přípravy na Olympijské hry 2016, způsobila v Riu revoluci. Most Estaiada patřil k hodně ambiciózním projektům – zejména pro svoji velikost a náročné podmínky výstavby. Most je zavěšen na lanech, je vysoký 72 m a dlouhý 320 m.

Most výrazně odlehčil přetížené dopravě. Denně po něm přejede 300 tisíc pasažérů a snížil dobu cesty z 2 hodin na 15 minut.

Řešení ULMA

Pilíře jsou odkloněny od vertikály o 23° a sestávají ze dvou dutých symetrických věží se všemi čtyřmi vnějšími stranami odlišnými. Jednotlivé části věží jsou napojeny v nestejných výškách. Pro výstavbu těchto pilířů byl zvolen samošplhací systém ATR s hydraulickým zvedáním, který je perfektní volbou pro realizaci vertikálních struktur bez použití jeřábu.

Flexibilita a výkonnost systému ATR byla pro tento projekt ideální, protože věže byly nakloněné v nestejném úhlu – 21° a 25°. Tým inženýrů ULMA navrhl řešení s párem nosníků MK na samošplhacích konzolách, zasazených do skloněných stran, který podepíral další pár MK nosníků přes dvě boční strany. Tyto čtyři nosníky tak okolo pilíře tvořily kruh s pracovními plošinami, které zvedala hydraulická zařízení na šplhacích konzolách. Díky tomuto řešení se konstrukce přizpůsobovala odlišnému tvaru každé sekce, aniž by se musela pracně rozmontovávat.

ATR systém v kombinaci s prvkovým bedněním ENKOFORM VMK umožnil posun sestavy ve 4m krocích. Po dokončení 19 vrstev, odlévaných vždy po jednom týdnu, byl projekt hotov.

V průběhu stavby byly dodrženy nejpřísnější bezpečnostní normy. Práce postupovala nezměněným tempem i za větru o rychlosti 72 km/h při perfektním zajištění bezpečnosti pracovníků i zařízení.

Během stavby nebyl průjezd vozidel ani průchod pěších nijak omezen. Toho bylo dosaženo pomocí 24 cm silných panelů bednění, nasazených na rámu z nosníků MK podepřených vždy po 20 metrech, což nahradilo tradiční sestavu bednících panelů na kovových profilech.