Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Most přes zátoku Cádiz, Španělsko

Dobré naplánování, inženýrské služby, podpora přímo na staveništi i špičkové produkty – to vše bylo naprosto zásadní pro úspěšné dokončení druhého nejvyššího mostu světa.

Popis

Zátoku Cádiz v jižním Španělsku překlenul most, který je ještě vyšší než legendární Golden Gate v San Francisku. Jedná se o jeden z největších mostů na světě a dokonce druhý nejvyšší. Na délku měří 3 082 m, šíře mostovky je 31 – 33 m a světlá výška 69 umožňuje snadný průjezd i největším lodím.

ULMA realizovala několik částí stavby – celkem 1079 m délky mostovky včetně úseku s velkým průřezem, složitou vnitřní geometrii a vnější konstrukci ve tvaru lichoběžníku s rovnoběžnými stranami o délce 10 a 30m a o proměnlivé výšce 2 – 3 m.

Řešení ULMA

První sekce měří od krajního pilíře 380 m a sestává z 9 pilířů vzdálených od sebe 40 m. Tato sekce byla zrealizována v 10 fázích, vždy po 40 metrech. Při konstantní tloušťce mostovky 2 m bylo možné dokončit každou fázi v rámci jediné betonáže. Pro tuto sekci byly zvoleny těžké podpěry – zejména pro jejich nosnost, bezpečnost a přizpůsobivost – v kombinaci s mostovým bedněním ENKOFORM.

I pro druhou sekci o délce 79,5 m a podepřenou dvěma 12 m pilíři byly použity stejné podpěry. Protože tato sekce je přechodová, tloušťka mostovky zde kolísá mezi 2 – 3 m a bylo tedy potřeba betonáž provést v několika následných krocích.

Třetí sekce o délce 619 m je tvořena 9 poli o délce 62 – 75 m s maximální výškou 40 m. Z důvodu větší efektivity byla tato sekce realizována kombinací dvou konstrukčních systémů: středové jádro bylo sestaveno z příhradových nosníků podepřených věžemi T-500 s vysokou nosností, Nosníky H-33 a bednění ENKOFORM; na pásnice, přesahující 10 m na každou stranu, bylo potřeba zajistit speciální velký vozík. Měřil 40 m na šířku, 25 m na výšku a 16 m na délku a práci dokončil ve 42 taktech po 15 metrech. Každý týden se realizovaly dva betonážní cykly.