Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Dálnice D1, Bertotovce, Slovensko

MK technology shows its potential
Tento most, dlouhý téměř 300 m, byl postaven s využitím systému MK a pne se více než 80 m nad terénem.

Popis

Projekt tvoří součást jedné z nejdůležitějších komunikací na Slovensku. Dálnice vede z jednoho konce země na druhý a vedle toho tvoří součást transevropské
dopravní sítě.

Most je dlouhý 281 m a má 4 oddělená pole, z nichž nejdelší je dlouhé 87 m. Pilíře mají neobvyklou strukturu, jsou sestaveny ze čtyř sloupů nahoře spojených zpevňující stěnou. Nejvyšší pilíře, dosahující výšky 38,5 m, mají v polovině své výšky další zpevňující prvek.

Řešení ULMA

Pilíře, krajní paty mostu a segmenty pilířů byly postaveny s využitím modulárního bednění na bázi systému MK. Pro strukturu, podepírající zpevňující stěnu, byly využity zátěžové konzoly MK a šplhací systém, obojí ve speciální úpravě pro tvar těchto pilířů.

V horní části pilíře byly mezerami mezi podpěrami vsunuty 4 příčné nosníky, které byly postaveny na základovou desku. S touto podpůrnou strukturou byl segment pilíře odlit ve třech taktech mezi vertikálně i horizontálně umístěným bedněním MK.

V souladu s přísnými bezpečnostními předpisy byly mezi sloupy vloženy další plošiny. To se osvědčilo jako nejlepší způsob zajištění bezpečnosti pracovníků v průběhu celého procesu.

Toto řešení, sestavené z 12m nosníků, spojených téměř výhradně standardními prvky, nenašlo mezi ostatními nabídkami konkurenci. Díky šplhacím konzolám MK mohla být betonáž provedena po 4 m segmentech.