Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Vozík pro bednění stěn MK

Posuvný systém pro stavbu velmi dlouhých jednostranných nebo oboustranných betonových stěn. Snadná montáž a demontáž bednění.
Posuvný systém pro stavbu velmi dlouhých jednostranných nebo oboustranných betonových stěn. Snadná montáž a demontáž bednění.

Vozík pro bednění stěn navržený pro montáž a demontáž velmi dlouhých jednostranných nebo oboustranných betonových stěn. 

Jediné svislé zatížení působící na konstrukci je vytvářené vlastní vahou konstrukce a bednění.

  • Hlavní konstrukce: Konstrukce nesoucí betonové zatížení, a to jak vertikálně tak horizontálně.
  • Pohyblivá konstrukce: Sekundární konstrukce, která zajišťuje pohyb a roznáší síly jako takové.
  • Bednění: Část, která je v kontaktu s betonem a tvaruje jej.
  • Zavětrování: Komponenty, které zajišťují stabilitu konstrukce proti povětrnostním vlivům a pohybu konstrukce.
  • Posuvný a zdvihací systém: Sada komponentů, která umožňuje posun vozíku a jeho zvedání na požadovanou pozici, stejně jako jeho montáž
  • Bezpečnostní a přístupové komponenty: Pracovní plošiny, zábradlí, atd.
  • Ulehčuje a zjednodušuje montáž a pohyb bednění.